Over ons

______________________________________________________________
ALGEMENE INFORMATIE DOCTORS ON MAPS [C]


INTRODUCTIE

Met www.doctorsonmaps.com [C] vindt u zorgverleners in het buitenland die een taal spreken die u ook spreekt.

________________________________________


UITLEG VOOR GEBRUIKERS

 1. Selecteer het land
 2. Kies de categorie zorgverlener
 3. Talen waarin u met de zorgverlener wilt en/of kunt communiceren

De selectie wordt direct weergegeven op de kaart.


Door met de cursor boven de 'pin' te zweven of deze op uw mobiele apparaat aan te klikken worden de naam, beroepsgegevens en contactgegevens van de geselecteerde zorgverlener zichtbaar.

________________________________________


DOELGROEP

Mensen in het buitenland die in de omgeving waar zij zijn een zorgverlener zoeken die hun taal spreekt.

________________________________________


ACHTERGRONDEN

Doctors on Maps [C] is kleinschalig gestart in augustus 2016. Het doel is om een groeiend netwerk van zorgverleners vindbaar te maken voor gebruikers van Doctors on Maps [C]. Momenteel worden zorgverleners benaderd om zich te registreren in onze bestanden.

________________________________________


VERIFICATIE ZORGVERLENERS:

Voordat we contactinformatie vermelden wordt een verificatie uitgevoerd. Alleen zorgverleners met een geldige registratie in een erkend medisch register van het land waar zij werkzaam zijn worden opgenomen door Doctors on Maps [C].

NB: Doctors on Maps [C] heeft zich voor erkenning aangemeld bij HON (Health on the net Foundation). HON is gemachtigd is om advies te geven aan de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. HON houdt zich al 15 jaar bezig met de essentiële vraag op wat voor manier omgegaan zou moeten worden met het aanbod van medische informatie aan burgers om ervoor te zorgen dat de ethische standaarden in de verstrekking van deze informatie gerespecteerd worden. De gedragscode van HON zorgt voor harmonisatie tussen de vele stakeholders om ervoor te zorgen dat burgers beschermd worden tegen misleidende gezondheidsinformatie en om het hoofd te bieden aan de ongekende hoeveelheid van gezondheidsinformatie beschikbaar op het internet. Zodra Doctors on Maps [C] deze registratie verkrijgt zullen we de betreffende informatie op deze pagina vermelden. Let op! Onze registratie is op moment van schrijven van deze tekst (21 augustus 2016, enkele dagen na onze oprichting) nog niet erkend.

________________________________________


REGIONALE DEKKING

De actieve werving en registratie van zorgverleners zal allereerst plaatsvinden in Frankrijk en Monaco. Weergave van zorgverleners is ook al mogelijk in Spanje en Zwitserland.

In een later stadium zullen zorgverleners in meer Europese landen landen worden opgenomen. Vanaf het begin zijn aanmeldingen van zorgverleners in ALLE landen mogelijk. Het aantal landen waar kan worden gezocht naar zorgverleners zal geleidelijk aan toenemen.

________________________________________


ZORGVERLENERS IN CATEGORIEËN

De zorgverleners worden ingedeeld in zeven categorieën:


 1. Medisch specialisten, het specifieke specialisatiegebied wordt door de zorgverlener opgegeven (voorbeelden: KNO, Kinderarts, Orthopedist enzovoort)
 2. Huisartsen
 3. Tandartsen
 4. Verpleegkundigen, het specifieke specialisatiegebied wordt door de zorgverlener opgegeven (voorbeelden: verloskundige, verpleegkundige ouderenzorg enzovoort)
 5. Psychosociaal zorgverleners
 6. Paramedici, het specifieke specialisatiegebied wordt door de zorgverlener opgegeven (fysiotherapeut, ergotherapeut enzovoort)
 7. Alternatief geneeskundigen, het specifieke specialisatiegebied wordt door de zorgverlener opgegeven (acupuncturist, chiropractor enzovoort)

________________________________________


TALEN

Momenteel zijn de volgende taalfilters ingesteld:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans

________________________________________


AMBITIES

Doctors on Maps [C] beoogt een geleidelijke groei van het aantal geregistreerde zorgverleners. Op termijn zien we drie belangrijke doorontwikkelingen:

 1. Een groei van het aantal landen waar Doctors on Maps [C] gebruikt kan worden.
 2. Het toegankelijk maken van Doctors on Maps [C] voor gebruikers uit andere landen (niet alleen Nederlandstaligen).
 3. Het ontwikkelen van een mobiele versie (app) op basis van de door de gebruiker verstrekte locatiegegevens (GPS) zodat men direct de geregistreerde zorgverleners in een straal van bijv. 50 KM kan vinden.

________________________________________


FINANCIEEL

Doctors on Maps [C] beoogt de investeringskosten en instandhoudingskosten met inkomsten uit advertenties en donaties te recupereren.

________________________________________


INITIATIEFNEMER

Doctors on Maps [C] werd bedacht en gerealiseerd door Communities Abroad, geregistreerd in Nederland (KVK 55741509).

________________________________________


CONTACT

info@doctorsonmaps.com